”Robuste børn og unge klar til fremtiden”

Den fri Hestehaveskole er en friskole med ca. 200 elever
og 30 års friskoleerfaring.

HVORFOR SKAL DU VÆLGE EN FRISKOLE?

Den fri Hestehaveskole er en friskole med 0.-9. kl., ca. 200 elever i alt og 30 års friskoleerfaring. Udover friskole har vi også en SFO, Klub og Naturbørnehaven Følfod med ca. 50 børn.

Det er vigtigt for os, at vores elever oplever og lærer at være en del af et forpligtigende fællesskab, der fordrer respekt, hensyntagen og medansvar overfor sig selv, andre og for helheden. Derfor starter vi hver dag med fælles morgensamling. I et trygt fællesskab sættes mange individuelle kræfter fri til at blomstre og udvikle sig.

Med udgangspunkt i det enkelte barns udvikling, vil vi gerne præge børnene til at blive glade, robuste og socialt ansvarlige medmennesker, klar på at tage del i fremtidens muligheder.

Trygheden ved at trives og lysten til at lære står som meget centrale begreber i vores skolehverdag. Vi prioriterer såvel boglige som kreative fag højt, og vi har en oplevelse af at sende vores elever videre ud i samfundet stående på et solidt fundament og med lyst og mod til meget mere.

Kig forbi, det er et godt sted at være barn og voksen. Velkommen på Den fri Hestehaveskole.

VORES VÆRDIER

Vores logo

Den runde form signalerer sammenhængskraft, samhørighed og det hele børneliv. Det er holdt i naturlige farver, fordi jord, planter og natur spiller en stor rolle. HESTEHAVESKOLEN står tydeligt frem.

er balance

Det er hensyntagen og fokus på det lange træk her og nu. BÆREDYGTIGHED handler om natur, ressourcer, udvikling, økonomi og social ansvarlighed i et globalt perspektiv. Vi vil mere BÆREDYGTIGHED!

er evnen til at være sig selv sammen med andre

Det er mod og respekt, det er rødder og vinger på samme tid. Vi vil mere VÆREDYGTIGHED!

til at gøre sig ægte erfaringer med stort og småt

MOD til at være og lære. MOD til at sige til og fra. MOD til at tage skridtet og MOD til at vende om. MOD til at stå fast og ved, og MOD til at være i tvivl. MOD gør livet større. Vi vil mere MOD!

danner ramme om et aktivt børneliv

NATUR er frihed, fantasi, sanselighed og fordybelse. Kendskab til NATUREN er afgørende for at forstå den, leve med den og passe på den. Vi vil mere NATUR!

løfter og forpligter

Sammen er vi stærke. Hensynet til de mange kommer før hensynet til den enkelte. Det sværeste og mest fantastiske ved at være menneske er at være det sammen, og derfor skal vi være gode til netop det. Vi vil mere FÆLLESSKAB!

er fællesskabets største styrke

Forskellige er vi stærke sammen. MANGFOLDIGHED fordrer ærlighed, forståelse, respekt, rummelighed, tålmodighed og tolerance. Alle skal have plads til at være sig selv. Vi vil mere MANGFOLDIGHED!

”verdens vigtigste plan”

Vi arbejder med bæredygtighed på mange planer lige fra konkrete tiltag i børnehaven til mere overordnede betragtninger i udskolingen. Fordi det er vigtigt!

Vores logo

Den runde form signalerer sammenhængskraft, samhørighed og det hele børneliv. Det er holdt i naturlige farver, fordi jord, planter og natur spiller en stor rolle. HESTEHAVESKOLEN står tydeligt frem.

er balance

Det er hensyntagen og fokus på det lange træk her og nu. BÆREDYGTIGHED handler om natur, ressourcer, udvikling, økonomi og social ansvarlighed i et globalt perspektiv. Vi vil mere BÆREDYGTIGHED!

er evnen til at være sig selv sammen med andre

Det er mod og respekt, det er rødder og vinger på samme tid. Vi vil mere VÆREDYGTIGHED!

til at gøre sig ægte erfaringer med stort og småt

MOD til at være og lære. MOD til at sige til og fra. MOD til at tage skridtet og MOD til at vende om. MOD til at stå fast og ved, og MOD til at være i tvivl. MOD gør livet større. Vi vil mere MOD!

danner ramme om et aktivt børneliv

NATUR er frihed, fantasi, sanselighed og fordybelse. Kendskab til NATUREN er afgørende for at forstå den, leve med den og passe på den. Vi vil mere NATUR!

løfter og forpligter

Sammen er vi stærke. Hensynet til de mange kommer før hensynet til den enkelte. Det sværeste og mest fantastiske ved at være menneske er at være det sammen, og derfor skal vi være gode til netop det. Vi vil mere FÆLLESSKAB!

er fællesskabets største styrke

Forskellige er vi stærke sammen. MANGFOLDIGHED fordrer ærlighed, forståelse, respekt, rummelighed, tålmodighed og tolerance. Alle skal have plads til at være sig selv. Vi vil mere MANGFOLDIGHED!

”verdens vigtigste plan”

Vi arbejder med bæredygtighed på mange planer lige fra konkrete tiltag i børnehaven til mere overordnede betragtninger i udskolingen. Fordi det er vigtigt!

Vores logo

Den runde form signalerer sammenhængskraft, samhørighed og det hele børneliv. Det er holdt i naturlige farver, fordi jord, planter og natur spiller en stor rolle. HESTEHAVESKOLEN står tydeligt frem.

er balance

Det er hensyntagen og fokus på det lange træk her og nu. BÆREDYGTIGHED handler om natur, ressourcer, udvikling, økonomi og social ansvarlighed i et globalt perspektiv. Vi vil mere BÆREDYGTIGHED!

er evnen til at være sig selv sammen med andre

Det er mod og respekt, det er rødder og vinger på samme tid. Vi vil mere VÆREDYGTIGHED!

til at gøre sig ægte erfaringer med stort og småt

MOD til at være og lære. MOD til at sige til og fra. MOD til at tage skridtet og MOD til at vende om. MOD til at stå fast og ved, og MOD til at være i tvivl. MOD gør livet større. Vi vil mere MOD!

danner ramme om et aktivt børneliv

NATUR er frihed, fantasi, sanselighed og fordybelse. Kendskab til NATUREN er afgørende for at forstå den, leve med den og passe på den. Vi vil mere NATUR!

løfter og forpligter

Sammen er vi stærke. Hensynet til de mange kommer før hensynet til den enkelte. Det sværeste og mest fantastiske ved at være menneske er at være det sammen, og derfor skal vi være gode til netop det. Vi vil mere FÆLLESSKAB!

er fællesskabets største styrke

Forskellige er vi stærke sammen. MANGFOLDIGHED fordrer ærlighed, forståelse, respekt, rummelighed, tålmodighed og tolerance. Alle skal have plads til at være sig selv. Vi vil mere MANGFOLDIGHED!

”verdens vigtigste plan”

Vi arbejder med bæredygtighed på mange planer lige fra konkrete tiltag i børnehaven til mere overordnede betragtninger i udskolingen. Fordi det er vigtigt!

Naturbørnehaven Følfod

SFO / Klubben