Hverdagen i Følfod

Hvordan ser en typisk dag i vores børnehave ud?

Kl. 6.00 til ca. 8.15 – Morgenmad
Morgenmaden er vores vigtigste måltid, og kan børnene spise mere, når de kommer i børnehaven, får de lov til det. Mens vi spiser morgenmad, forsøger vi at skabe et hyggeligt samvær, hvor alle har krav på at vågne stille og roligt.

I modtagelsen af børnene er personalet meget glade for de store/små oplysninger vi modtager vedrørende barnet, da det kan være med til at præge barnets dag. Personalet har en større mulighed for at forstå barnets færden, og evt. hvor og hvordan der skal sættes ind.

I vores daglige pædagogiske arbejde, og især om vinteren, forsøger vi at dele børnegruppen
op i mindre grupper. Nogle børn i skoven, nogle børn på legepladsen og nogle børn inde.

Samling
Børnene kaldes til samling – vi kigger på hinanden – ”det er os, der går i børnehave sammen”. Samlinger bruges til at give børnene beskeder, vi synger, siger rim og remser og laver sanse- og bevægelseslege – vi taler om naturfænomener og månedens dyr.

Kl. ca. 11.00 – Spisning
Madpakker deles rundt, vi spiser inde eller ude og ofte i grupper. Madpakkerne har børnene selv med 4 af ugens dage. Fredag er maddag, hvor børnene i
små grupper på skift laver mad til hinanden. Hvis børnene ikke er ude om formiddagen, går alle ud på legepladsen efter madpakker. Det gør vi for at sikre, at alle i løbet af en dag har været ude i den friske luft. Frisk luft ilter hjernen og er sundt for helbredet.

Ca. kl.14.00 – Frugt
Frugten stilles frem, den frugt som børnene alle ugens dage selv medbringer. De må selv bestemme, hvornår de vil spise frugten, så de kan lege deres leg færdig uden afbrydelse, og de kan spise, når de er sultne, altså mærke sig selv og deres behov. Efter frugt begynder de første børn at blive hentet, og vi forsøger at få sagt ordentligt farvel med beskeder eller små oplevelser, som kan have betydning for resten af dagen. På tavlen kan I som forældre læse, hvad der er sket i løbet af dagen (hvis vi har nået at skrive det).

Lukketid
Inden lukketid skal børnehaven være ryddet op ude og inde. Vi lægger stor vægt på, at børnene er en del af den oprydning. Det er nemmest at huske ved, at børnene rydder den leg op, de er i gang med, eller to ting inden de går hjem.