Målsætning

Mål for det pædagogiske arbejde:

Gennem den daglige brug af naturen – naturens materialer og det højt prioriterede udeliv, er det vores mål, at være medvirkende til at give børnene et værdigt og indholdsrigt børneliv.

 • Der er rigt på nærhed, tryghed, oplevelser og udfordringer.
 • Hvor vi bygger videre på de i fuld gang spirende færdigheder indenfor alle udviklingsområder. Hvor der er plads til forskellighed og hvor det enkelte barns individuelle behov tilgodeses, om muligt.
 • Hvor samspillet med andre styrkes, i såvel den lille gruppe, som i den store børnegruppe.
 • Som er rigt på oplevelser i naturen.
 • Hvor der er en naturlig vekselvirkning mellem ude og indeliv.
 • Som er rigt på sanselige oplevelser, stemninger og kontraster.
 • Hvor der er ro og tid til fordybelse. Hvor det er tilladt at have hemmeligheder for de voksne. Hvor det er legalt at vise følelser.
 • Hvor der er plads til leg, fantasi og kreativitet.
 • Hvor selvstændighed og evnen til at tage initiativ vægtes højt.
 • Hvor de voksne tør tage ansvaret, men også lade børnene tage et ansvar.
 • Hvor det ikke er lige meget hvad vi spiser og drikker.
 • Børnehaven Følfod er et supplement til barnet hjem og familie. Vi har derfor som mål, at samarbejde om det enkelte barns trivsel og børneliv i Følfod.
 • Det er vigtigt, at Følfod er et åbent sted hvor man også som forældre holder af at komme.
 • Gode stemninger med lidt humor og almindelig menneskelighed.
 • Det er vigtigt at have forståelse for hinandens forskelligheder og forskellige behov.
 • Vigtigt med gensidig respekt og tolerance for andre holdninger og meninger.
 • Det er vigtigt med jævnlige informationer.
 • Daglige informationer hjemmefra og fra institutionen prioriteres højt, for at tilgodese barnet i dagligdagen.
 • Det er vigtigt at turde være ærlige overfor hinanden.
 • Det er vigtigt at tage aktivt del i barnets børnehaveliv.
 • Det er vigtigt at bestyrelsen er forældrenes talerør for forældrene i Følfod, men også en inspiration mellem personale og forældre.

I Følfod mener vi at et godt personalesamarbejde bygger på flere ting, som tilsammen giver et godt arbejdsklima, som igen er grundlaget for at kunne lave et godt stykke pædagogisk arbejde.

 • At medarbejderen har indflydelse og medansvar.
 • At medarbejderen har et højt informations niveau indbyrdes.
 • At der er plads til nytænkning og afprøvning af ideer.
 • At der løbende gives plads til faglige diskussioner, kurser og efteruddannelse.
 • At alle er ansvarlige for nye medarbejdere.
 • At medarbejderne er direkte overfor hinanden.
 • At medarbejderne har respekt og forståelse for hinanden.
 • At medarbejderne er ærlige overfor os selv.
 • At medarbejderne har tillid til, at alle gør sit bedste og vil hinanden det bedste.
 • At vi har frihed til at være forskellige og at forskellighed er udviklende.
 • At det godt må være sjovt at være voksen.
 • At det er vigtig at bruge hinandens stærke sider, men også opsøge udfordringer.
 • At vi møder hinandens ideer åbent.
 • At vi giver plads og tager plads.
 • At have ansvar for det pædagogiske og personale udviklende arbejde.
 • At være synlig.
 • At være forbillede for den pædagogiske linie og de pædagogiske visioner.
 • At have et højt informations niveau.
 • At have et højt informationsniveau til forældrerådet.
 • At være med til aktivt at skabe et konstruktivt og positivt samarbejde med skolen.
 • At være inspirator og tænke nye tanker.
 • At være vejleder og udvikler.
 • At være lyttende.
 • At have overblik.
 • At være medvirkende til at den enkelte medarbejder får mulighed for at bruge sine egenskaber og evner fuldt ud.
 • At deltage aktivt i debatten om udviklingen på børn og ungeområdet.
 • At afdelingslederen giver sig selv tid til ledelse og tid til tanker.
 • Vores samarbejde med andre foregår på flere områder og niveauer. En del af samarbejdet er givet, andet er vi selv med til at opdyrke, og endelig bliver vi opsøgt udefra. I alle samarbejdsrelationer har vi som mål, at være imødekommende, faglige og åbne overfor vores samarbejdspartnere. Vi vil gerne være kendt for, at være et sted hvor udefrakomne føler sig velkomne og kommer igen, eller henvender sig igen.