Kontakt Naturbørnehaven

Følfods åbningstider:
Mandag–torsdag 6.00-17.00
Fredag 6.00–16.30

Kontakt
Telefon: 86 95 41 05
Email: dfh@hestehaveskolen.dk

Lukkedage
Hvert år har vi lukket om sommeren uge 29+30 og dagene mellem jul og nytår samt fredag efter Kr.Himmelfart og Pædagogiskdag. De konkrete dage vil fremgå af den årskalender, der hvert år bliver udarbejdet.