Personalet

Personalet i Følfod har valgt at arbejde i en naturbørnehave, fordi vi er optaget af ideen.
Vi tror på grundelementerne jord, ild, vand og lufts stimulerende påvirkning. Vi tror på, at naturen er et stort sanseværksted, hvor børn og voksne hele tiden bliver stimuleret og lærer nyt ved at bevæge sig nysgerrigt rundt i den. Vi tror på, at naturen stimulerer børnenes motorik. Vi tror på, at naturen giver rum og plads til fordybelse og koncentration. Vi tror på, at højt til loftet giver plads til den enkelte og derfor færre konflikter.

Ann-Sofie von Der Heide Glavind
Ann-Sofie von Der Heide Glavind
Pædagog
Else Marie Gårdhus
Else Marie Gårdhus
Pædagog
Line Nielsen
Line Nielsen
Pædagog
Lotte Stratton
Lotte Stratton
Pædagogmedhjælper
Morten-Jon Gårdhus
Morten-Jon Gårdhus
Pædagogmedhjælper
Danny Ibsen Svendsen
Danny Ibsen Svendsen
Afdelingsleder / Pædagog
Ann-Sofie von Der Heide Glavind
Ann-Sofie von Der Heide Glavind
Pædagog
Else Marie Gårdhus
Else Marie Gårdhus
Pædagog
Line Nielsen
Line Nielsen
Pædagog
Lotte Stratton
Lotte Stratton
Pædagomedhjælper
Morten-Jon Gårdhus
Morten-Jon Gårdhus
Pædagomedhjælper
Truels Truelsen
Truels Truelsen
Pædagog
Winnie Krebs Møller
Winnie Krebs Møller
Pædagog
Danny Ibsen Svendsen
Danny Ibsen Svendsen
Afdelingsleder / Pædagog

Studerende