Personalet

Lærere

Nicolaus Johansen
Nicolaus Johansen
Lærer
Kirsten Vikær Hansen
Kirsten Vikær Hansen
Lærer
Jakob Kjær Bødker
Jakob Kjær Bødker
Musikskolelærer
Jeanne Holmgaard
Jeanne Holmgaard
Lærer
Christopher Howson
Christopher Howson
Lærer
Louise Hesselberg Nielsen
Louise Hesselberg Nielsen
Lærer
Louise Lund Hansen
Louise Lund Hansen
Lærer
Maja Rahbek Berg Nielsen
Maja Rahbek Berg Nielsen
Lærer
Mette Mortensen
Mette Mortensen
Lærer
Mette Sørensen
Mette Sørensen
Lærer
Rasmus Tvede
Rasmus Tvede
Lærer
Karoline Pallesen
Karoline Pallesen
Lærer
Trine Hylleberg
Trine Hylleberg
Lærer
Esben Nyholm
Esben Nyholm
Skoleleder
Thomas Skovbo
Thomas Skovbo
Viceleder / Lærer
Sofie B Christensen
Sofie B Christensen
Lærer
Jakob B Lassen
Jakob B Lassen
Lærer
Daniel Svenne Bertelsen
Daniel Svenne Bertelsen
Lærer

Lærere

Daniel SVENNE Bertelsen
Daniel SVENNE Bertelsen
Lærer
Christopher Howson
Christopher Howson
Lærer
Anders Sølvsten
Anders Sølvsten
Lærer
Trine Hylleberg
Trine Hylleberg
Lærer
Thomas Skovbo
Thomas Skovbo
Lærer og Viceskoleleder
Sofie B Christensen
Sofie B Christensen
Lærer

Teknisk og administrative medarbejdere

Ingeborg Boisen Gammelgaard
Ingeborg Boisen Gammelgaard
Rengøringsassistent
Inge Madsen
Inge Madsen
Skolesekretær
Jan Christensen
Jan Christensen
Pedel
Karen Simonsen
Karen Simonsen
Rengøringsleder
Kathrine Krese Bjørnlund
Kathrine Krese Bjørnlund
Rengøring
Peian Peng Sørensen
Peian Peng Sørensen
Rengøring
Tanja Jørgensen
Tanja Jørgensen
Pedelmedhjælper

Teknisk og administrative medarbejdere

Ingeborg Boisen Gammelgaard
Ingeborg Boisen Gammelgaard
Rengøringsassistent
Inge Madsen
Inge Madsen
Skolesekretær
Jan Christensen
Jan Christensen
Pedel
Lisbeth Jensen
Lisbeth Jensen
Rengøringsleder
Peian Peng Sørensen
Peian Peng Sørensen
Rengøring
Tanja Jørgensen
Tanja Jørgensen
Pedelmedhjælper

SFO & Klub personale

Ida Pedersen
Ida Pedersen
Pædagog
Isabella L Pedersen
Isabella L Pedersen
Pædagog
Lisa Randi Nielsen
Lisa Randi Nielsen
Pædagog
Christian Enevoldsen
Christian Enevoldsen
Pædagogmedhjælper
Peter Enevoldsen
Peter Enevoldsen
Pædagog

Naturbørnehaven Følfods personale

Personalet i Følfod har valgt at arbejde i en naturbørnehave, fordi vi er optaget af ideen.
Vi tror på grundelementerne jord, ild, vand og lufts stimulerende påvirkning. Vi tror på, at naturen er
et stort sanseværksted, hvor børn og voksne hele tiden bliver stimuleret og lærer nyt ved at bevæge
sig nysgerrigt rundt i den. Vi tror på, at naturen stimulerer børnenes motorik. Vi tror på, at naturen
giver rum og plads til fordybelse og koncentration. Vi tror på, at højt til loftet giver plads til den
enkelte og derfor færre konflikter.

Dennis Lundgaard Gadegaard
Dennis Lundgaard Gadegaard
Pædagog
Lise Kolby Holm
Lise Kolby Holm
Pædagog
Line Nielsen
Line Nielsen
Pædagog
Lotte Stratton
Lotte Stratton
Pædagomedhjælper
Morten-Jon Gårdhus
Morten-Jon Gårdhus
Pædagogmedhjælper
Maria Andersen
Maria Andersen
Pædagog
Line Karlsson
Line Karlsson
Pædagog
Mia Thidemann Skieller
Mia Thidemann Skieller
Pædagogmedhjælper
Danny Ibsen Svendsen
Danny Ibsen Svendsen
Afdelingsleder i Følfod og SFO