SFO/Klub

SFO’en er en del af Den fri Hestehaveskole og er for alle børn på skolen fra 0.-4. kl.

Vi har hjemme i Børnehuset, som ligger i forlængelse af indskolingsgangen og sammen med Naturbørnehaven Følfod. Vores base er køkkenet, hvor køkkenvagten (den ansvarlige voksne i køkkenet) befinder sig, samt stuen, hvor børnene kan tegne, spille og slappe af. Udover basen kan leg, kreative projekter og andre aktiviteter finde sted på Shanes Værksted, i hallen, i indskolingsklasserne samt på skolens fantastiske udendørsarealer, herunder Frimærket. Disse fysiske rammer skaber grundlaget for en god tid i SFO’en efter en skoledag.