Forventninger til forældre i SFO’en

 • En god, stor og sund madpakke med til eftermiddagstimerne.
 • At barnet kan indgå på lige vilkår i det forpligtende fællesskab.
 • Respektere fælles regler/rammer, lytte til de voksne.
 • Ekstra tøj og sko, samt overtøj, der passer til årstiden eller hvis uheldet skulle være ude.
 • ”Dagsaktuelle” informationer om barnet gives videre til personalet. Skal barnet med bus el. have legeaftaler m.v.
 • At barnet selv sørger for at sige goddag og farvel til køkkenvagten.
 • Forældrene støtter barnet i at rydde op efter sig selv, inden man tager hjem.
 • Barnet selv holder styr på tøj, sko mv., og at forældrene hjælper barnet med at finde evt. bortkomne genstande.
 • At forældrene støtter op og bakker op om det, der sker i SFO’en.
 • Forældrene i SFO’en respekterer, at visse emner ikke kan omtales eller diskuteres, mens børn lytter. Har du behov for at tale med os om vigtige emner, så finder vi en tid til dette.
 • Forældrene i SFO’en kommer til personalet eller skolens ledelse, hvis der er spørgsmål til vores pædagogik eller den måde vi driver SFO på, således at vi i fællesskab kan handle på situationen.