Aktiviteter i SFO’en

Vi skaber hver dag en ramme for, at børnene kan lege sammen hver for sig. Det kan være gennem leg udenfor, at spille et spil sammen, tegne, snakke sammen, men også gennem de forskellige aktiviteter. Vi veksler mellem aktiviteter, som man kan vælge til, opfordres til at deltage i og dage med fælles aktiviteter for hele SFO’en.

Som voksne i SFO’en vil vi gerne:

  • Skabe rammerne og en kultur i aktiviteterne, hvor vi vægter børnenes trivsel og udvikling.
  • Give børnene oplevelsen af, at aktiviteten er noget særligt.
  • At børnenes ønsker til aktiviteterne bliver hørt, og at der bliver planlagt derudfra.
  • Give barnet oplevelsen af, at der er noget barnet behersker, og at det færdige resultat betyder noget.
  • Give børnene en oplevelse af, at de er en del af et fællesskab omkring aktiviteten.
  • At børnene møder nærværende voksne, der ser barnet i aktiviteten.
  • Være rammeskabende, støttende og guidende.
  • At de voksne bruger deres personlige kompetencer og er autentiske – det giver det største engagement. De mest motiverede voksne er også de mest inspirerende voksne.
  • Tilbyde et bredt udvalg af aktiviteter, så børnegruppens behov tilgodeses bedst muligt.
  • Give de kulturelle værdier videre i årets traditioner – følge årstiderne, naturens gang, med de muligheder det giver.