Aktiviteter i SFO’en

De voksne i SFO’en vil gerne gå efter stjernestunder – men er bevidste om, at stjernestunder er nogle, der opstår og ikke kan planlægges. Men de voksne kan planlægge rammerne og forudsætninger for, at de kan opstå.

Som voksne i SFO’en vil vi gerne:

  • Skabe rammerne og en kultur i aktiviteterne, hvor vi vægter børnenes trivsel og udvikling.
  • Give børnene oplevelsen af, at aktiviteten er noget særligt.
  • At børnenes ønsker til aktiviteterne bliver hørt, og at der bliver planlagt derudfra.
  • Give barnet oplevelsen af, at der er noget barnet behersker, og at det færdige resultat betyder noget.
  • Give børnene en oplevelse af, at de er en del af et fællesskab omkring aktiviteten.
  • At børnene møder nærværende voksne, der ser barnet i aktiviteten.
  • Være rammeskabende, støttende og guidende.
  • At de voksne bruger deres personlige kompetencer og er autentiske – det giver det største engagement. De mest motiverede voksne er også de mest inspirerende voksne.
  • Tilbyde et bredt udvalg af aktiviteter, så børnegruppens behov tilgodeses bedst muligt.
  • Give de kulturelle værdier videre i årets traditioner – følge årstiderne, naturens gang, med de muligheder det giver.