Praktisk info i SFO’en

Ind- og udmeldelse skal ske skriftligt evt. via mail til dfh@hestehaveskolen.dk til kontoret på Den fri Hestehaveskole. Alt vedrørende betaling mv. skal også omkring kontoret. Indmeldelse kan ske pr. den 1. eller 15. i måneden.  Udmeldelsesfristen er løbende måned + 1 måned.

For oplysninger om forældrebetalingen til SFO’en henvises til stedets hjemmeside under skolens fane ”Optagelse og priser”.

Morgenåbning er inkluderet i prisen for de børn, som er tilmeldt SFO’en. Børn, der ikke er tilmeldt SFO’en, kan for 350,- kr. pr. mdr. benytte morgenåbningen. Der tilbydes morgenmad fra kl. 6.00 til kl. 7.30

SFO’en stiller vand frem til børnene hver dag i køkkenet. De voksne opfordrer børnene til at få spist og drukket. Der er ingen egentlig bespisning i SFO’en, og børnene skal selv have mad og frugt med til om eftermiddagen. Erfaringsmæssigt ved vi, at børnenes sult er meget svingende fra dag til dag.

SFO’en holder lukket i juleferien, to uger i sommerferien og fredagen efter Kristi himmelfartsdag. I efterårsferien, vinterferien og dagene op til påske er der fælles pasning med børnehaven for tilmeldte børn. For nærmere information henvises til årskalenderen.

Der er skolebus efter endt skoledag – busplan udsendes for hvert skoleår via intra.

NB! I projektuger og anderledes uger annonceres alternative busafgange i “Nyt fra kontoret” via ForældreIntra. Der er aldrig buskørsel på skolefridage! Man kan se hvilke ruter bussen kører i skolens informationsfolder, der udleveres på kontoret samt findes på Intra.

Morgenåbning: kl. 6.00-8.00.

Alle skoledages eftermiddage: kl. 12.45-17.00 (fredag 16.30).

På skolefridage tilbydes en åbningstid hele dagen kl. 6.00-17.00 (fredag 16.30) for tilmeldte børn. Åbningstiden tilpasses efter behov.

Vi forventer, at alle siger goddag og farvel til den voksne, der har køkkenvagten foruden at børnene vender deres brik på tavlen. Bliver barnet hentet af andre, skal vi have besked om dette.

Vi opfordrer alle til at lave legeaftaler med kammeraterne i god tid, hvis muligt.

Vi prøver at begrænse brugen af SFO’ens telefon. Hvis det alligevel bliver nødvendigt, må elever fra 0. klasse til og med elever fra 2. klasse gerne låne telefonen, hvis den enes forælder er til stede. Ved de større børn vurderer vi, hvor ofte telefonen må lånes. For at bevare overblikket over hvilke aftaler, der er indgået, må ingen børn i SFO’en benytte egen eller søskendes telefon.

Tøj, der passer til årstiden – dvs. tøj så vi kan komme ud i al slags vejr – skal ligge i børnenes garderober. Der skal være ekstra tøj (strømper, bukser, bluse o.l., hvis uheldet er ude).

Skiftesko i vinterhalvåret (fra efterårsferien til påskeferien). SFO’en forsøger i det daglige at lære børnene at få deres ting på plads i garderoben. Oprydning og genopfyldning af garderoben er børnenes og forældrenes eget ansvar.

SFO’en ønsker, i samarbejde med forældrene, at lære børnene selv at tage ansvar for deres ting. Børnene skal selv lære at holde styr på deres ting og lægge dem på plads, så de ved, hvor de er. Børnene skal øve sig i at være selvhjulpne.

Det vil være til stor hjælp for rengøringen og os i SFO’en, at der hver dag er ryddet pænt op i børnenes garderober. Garderoberne skal tømmes helt op til påskeferie, sommerferie, efterårsferie og juleferie af hensyn til rengøring.

I SFO’en vil vi gerne være synlige med de ting vi gør.
0.-1. kl. hentes i klasserne og skrives ind til SFO, hvor vi fortæller om dagens aktiviteter og indskrives til SFO.
2.-3. kl. indskrives til SFO af lærer i klassen.
Vi har en ugeplanstavle, hvor børn (og voksne) kan se, hvad der foregår af aktiviteter. Tavlen er visualiseret med billeder, for at hjælpe børnene til at få et overblik. Derudover udsender vi nyhedsbreve ca. 4 gange om året til forældrene, hvor vi fortæller om aktiviteter, hvad vi er optaget af, informationer etc.