SFO’ens værdier

Et godt værested
Børnene har en base i SFO’en, men har derudover et stort areal på hele skolen at være på. Hele indskolingsgangen og hallen er ligeledes SFO-lokaler i SFO-tiden. Vi har et stort udendørsareal. Det skaber mulighed for mange forskellige lege, aktiviteter og relationer mellem børnene – også på tværs af alder. SFO’en er stedet, hvor man ofte kan være sammen efter skoletid, da mange bor geografisk længere væk fra hinanden. Vi ser legen på stuen, ved tegnebordet, i knasten, i hallen, i skolegården, på boldbanerne, ved redegyngen, på bevægelsesbanen, i “krattet” og når vi er på Frimærket. Børnene har mulighed for at fordybe sig i en leg, uden nødvendigvis at blive forstyrret.

De voksne er nær, men børnene har også frihed til at lege uden indblanding fra voksne, hvilket vi ser som en vigtig del af børnenes udvikling og selvstændighed.

SFO’en skal være børnenes fristed
Børnene kommer efter skoletid. I skolen er der krav om koncentration, opmærksomhed og deltagelse i bestemte opgaver. I SFO’en er der også rammer, regler og nogle ting man skal. Samtidig vægter vi, at det er et sted, hvor man i højere grad selv bestemmer hvad man vil lave og med hvilket engagement man vil deltage i aktiviteter. Vi tør godt stille krav, men ser også vigtigheden i, at “lysten driver værket”. Her er der plads til at dyrke relationerne. Der er plads til at kunne sige til og fra.

I SFO’en skal man kunne udvikle sig
Vi skaber rammerne og en kultur i vores hverdag som vægter børnenes udvikling og trivsel. Vi lægger ligeledes stor vægt på at styrke den personlige og sociale udvikling gennem samtale, anerkendelse og guidning. Vi planlægger en pædagogisk hverdag med forskellige tilbud om aktiviteter, kreativt og fysisk, inde og ude. Vi opfordrer til at prøve, og vægter i vores aktiviteter, at børnene er så selvhjulpne som muligt. Vi prioriterer hele processen fra udførelse til det færdige resultat.

Det skal være sjovt at gå i SFO’en
En glad og positiv atmosfære skaber glade børn og voksne. Der er plads til grin og sjov – både børnene imellem og sammen med de voksne. Det er vigtigt, at børnene oplever, indenfor rammerne, at kunne være sammen med sine kammerater, og lave de ting man selv synes er sjovt og motiverende. Alle børn skal frit kunne bevæge sig rundt i SFO’en. Vi taler pænt og behandler hinanden ordentligt. Vi accepterer ikke mobning. Ved behov hjælper de voksne med konfliktløsning. Vi lytter til børnene samtidig med at vi hjælper børnene til at lytte og se hinanden. Vi vægter fællesskabet, der skal være plads til os alle.