Forældresamarbejdet i SFO’en

Værdiord som er fundamentet i vores forældresamarbejde

Imødekommenhed – hjælpsomhed – lyttende – direkte – ærlige og fællesskabet frem for individet

Hvor det er muligt vil den personlige kontakt bruges, og forældrene vil blive set, mødt og hilst på.

I vores tilgang til forældresamarbejdet har vi det grundlæggende syn, at forældrene kender deres børn beds. I mødet med personalets faglighed, vil det være grundlag for bedst mulig dialog om børnenes trivsel og udvikling.

Vores tilgang er, at forældrene er samarbejdspartnere, og samarbejdet går begge veje.

Personalet vil tage forældrene alvorligt ved at være lyttende og støtte op, når noget er for svært enten derhjemme eller i SFO’en. Personalet vil gerne være dem, der løfter en udfordring videre og forholder sig professionelt til opgaverne.

Personalet i SFO’en vil altid være åben for en snak. Desuden er det pædagogiske personale del af skolens forældresamarbejde og deltager derfor i skole-hjem-samtaler.

Informationer i hverdagen
Personalet har opmærksomhed på hvor vigtigt det er at være informerende om børnenes hverdag. Al information sker i form af; nyhedsbreve, billeder fra aktiviteter på billedskærmen, ugeskemaet på opslagstavlen og på intra.

Især ved de yngste i SFO’en tænkes der mere direkte kontakt ind i forældrekontakten.