Bestyrelse

Bestyrelsen er skolens overordnede ledelse, der sammen med skolens daglige ledelse tager alle centrale beslutninger på skolen.

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling, blandt forældre og skolekredsmedlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig hvert år, og vælger en formand fra dens midte.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen og der holdes årlige ca. 10 ordinære bestyrelsesmøder.

Bestyrelsesopgaverne i øvrigt er beskrevet i skolens forretningsorden.

– Vedtægter

– Forretningsorden

– Friskoleforeningens hjemmeside: love og regler