Klasserepræsentant på Den fri Hestehaveskole

På Den fri Hestehaveskole er der i alle klasser forældrerepræsentanter.
Man bliver valgt på det forældremøde, der afholdes i starten af et nyt skoleår.
I alle klasser er valgt 3-4 forældre, og man er valgt for 1 år af gangen.

Hvilke opgaver har jeg som forældrerepræsentant?
Generelt set består opgaverne i praktiske opgaver såsom afholdelse af årets opgave, samarbejde med klasselærer ved forældremøder, forældreundervisningsdag/pædagogisk dag og almindelige hyggestunder for klassen.

Det er vigtigt at påpege, at det ikke er klasserepræsentanternes opgave at udføre alle opgaverne selv, men at man som forældrerepræsentant kan fordele opgaverne ud på andre forældre i klassen, og herved være tovholder/ansvarlig for at opgaverne udføres.

Følgende opgaver er der på Den fri Hestehaveskole:

Pædagogisk dag
En fredag hvor hele skolens personale er ude af huset, for måske at planlægge det kommende skoleår og udvikle skolen. Datoen fremgår af skoleårets årskalender. Her skal man som forældrerepræsentant sørge for, at der for den pågældende klasse bliver lavet en alternativ undervisningsdag. Det er vigtigt, at der bliver givet besked til den fra bestyrelsen, som er på skolen, om hvad planen er for ens klasse. Hvad skal vi lave i f.eks. 4.klasse, skal vi være på skolen, eller er vi ude af huset. Hvis man har brug for at booke et bestemt lokale, skal dette gøres til Thomas Skovbo. SFO og Følfod har lukket denne dag.

Årets opgave
Her er det forældrerepræsentanternes opgave, at den opgave som tildeles ved skoleårets start bliver udført og at tingene fungerer. Årets opgave kan være at lave kaffe/kage til åben skole, høstmarked, sørge for æbleskiver til juleafslutning eller lignende. Ved årets første forældremøde kan klasselæreren altid fortælle, hvilke opgaver de enkelte klasser står for i det kommende skoleår.

Hyggestunder for klassen
Forældrerepræsentanter anbefales at arrangere ”hyggestunder” eller klassearrangementer for klassen i løbet af et skoleår. Det er vigtigt at have for øje, at der er mange arrangementer på DFH, som vi forventer at børn og forældre deltager i, så det er vigtigt at antallet af klassearrangementer arrangeres, så alle kan deltage af lyst og ikke af pligt. ”Trivlselsgrupper” – hæng-ud-grupper, hvor forældre ikke deltager, har en dokumenteret effekt på trivsel og klassesammenhold. Et stærkt forældresamarbejde omkring klassens sociale trivsel er målet med ”hyggestunder”.

Man kan låne shelterpladsen samt stole og borde ved henvendelse til Thomas Skovbo.
Det er ikke muligt at låne skolens lokaler til rene forældrearrangementer/fester mv.

Sommerrengøring
Ved skoleårets afslutning skal vi have gjort vores skole fin og ren. Forældrerepræsentanternes rolle er her at have styr på om klassen og at de områder klasserne er blevet henvist, er gjort rent efter forskrifterne. Vi vil af rengøringspersonalet få oplyst, hvor de enkelte klasser skal gøre rent og instrukser om, hvad der forventes.

Forældrerepræsentanterne sørger for, at alle forældre får oplyst om hvor og hvornår det foregår.

Vi har alle et ansvar for, at ”tingene” fungerer,
dvs. som forældre her på skolen forventer vi:

  • Har engagement, støtter op
  • Kommer til arrangementer
  • Praktisk hjælp ved oprydning, kagebagning osv.
  • Arbejdsweekend