Optagelse og priser

Generel information om skolen

Fordelt på klassetrinene 0.-9. klasse er der ca. 200 elever på skole. Der er sfo for 0.-4. kl. og klubtilbud for 4.-6. kl.

I Naturbørnehaven Følfod går der op til ca. 50 børn.

De fleste elever kommer til skolen på cykel eller med skolebus. Vi har et stort opland: udover ‘det gamle skoledistrikt’ Sjelle og Skjørring, kommer der børn fra det øvrige område omkring Galten, Harlev og Sabro. I alt er der ca. 140 hjem tilknyttet skolen.

Da vi er en skole, der satser meget på hele familien, lægger vi vægt på, at alle børn i familien er tilmeldt skolen. Den holdning afspejles også i skolepengene, hvor man betaler som familie.

Pr. 1. januar 2023 koster det pr. familie – uanset antal børn:

1.845,- kr. pr måned – alle årets 12 måneder.

Priserne er incl. 20 kr. om måneden til skolens støtteforening samt et fast beløb til busordningen, som alle betaler til uanset brug.

Priserne stiger herefter pr. 1.1. med max. 3,5 % om året.

Næste prisstigning 1.1.2024

Skolepenge forfalder den 1. i måneden og betales i alle 12 måneder – fra 1. august til 31. juli.

Ved tilmelding til skole bliver man opkrævet indmeldelsesgebyr pr. barn 500 kr. – uanset om man bliver optaget til klasse- eller venteliste.

Skolekreds:
Når man opskrives til kommende skolegang bliver man automatisk skolekredsmedlem. Dette koster kr. 125,- pr. år pr. familie.

Andre udgifter:
Udover de månedlige skolepenge er der udgifter i forbindelse med lejrskoler, klasseture og lignende samt til klassekassen.

Der vil endvidere være udgifter til lommeregner, passer mv. til brug derhjemme. Disse forhold aftales nærmere på forældremøder.

Blanket for opskrivning til kommende klasse eller til venteliste fås ved at henvende sig til skolen.

SFO
Prisen for SFO for 2023 er kr. 2003,-/1335,-

SFO-betaling sker pr. barn. Forældrebetalingen inkluderer morgenpasning, eftermiddagspasning samt heldagspasning på skolefridage.

Beløbet efter / er hvis der ydes søskenderabat*. Juli måned er betalingsfri. Forældrebetalingen stiger hvert år den 1.1. med max. 3,5%

Morgenåbning er inkluderet i prisen for de børn, som er tilmeldt SFO’en. Alle børn, der ikke er tilmeldt SFO’en, kan for kr. 350,- pr. mdr. benytte morgenåbningen. Der tilbydes morgenmad fra kl. 6.00 til kl. 7.30.

Klub
Klubben (4.-6. kl.) koster i 2023 kr. 574,- og der ydes ikke søskenderabat.

*Der gives 33% i søskenderabat, hvis der er yngre søskende i fritidsordning, børnehave, dagpleje eller andet dagtilbud, uanset om det er privat eller offentlig.

Kontoret udsender i samarbejde med PBS (Pengeinstitutternes Betalingsservice) girokort til betaling af skolepenge/SFO og børnehave, hvorpå der står, hvordan man tilmelder sig PBS, således at betalingen sker automatisk.

Prisen for Naturbørnehaven Følfod i 2023 er kr. 2.111,-/1.055,-

Betaling for børnehaven sker pr. barn. Vi læner os som hovedregel op ad de omkringliggende kommuners priser.

Beløbet efter / er hvis der ydes søskenderabat*. Juli måned er betalingsfri. Prisen reguleres som hovedregel en gang om året pr. 1.1.

*Der gives 50% i søskenderabat, hvis der er yngre søskende, som har plads i børnehave, dagpleje eller andet dagtilbud, uanset om det er privat eller offentlig.

Ved evt. fripladstilskud til børnehaven skal man kontakte sin bopælskommune.

Der er mulighed for deltidsplads ifm. barsels- eller forældreorlov – kontakt evt. kontoret eller bopælskommunen herom. Prisen er kr. 1.478,- pr. måned.