Skolens hverdag

Kl. 8.00 til ca. 8.15 – Morgensamling
Det er en af de muligheder, vi har for dagligt at blive mindet om, at vi alle er en del af et større fællesskab. Formen er den samme hver morgen, hvor der synges en sang og gives fælles informationer. Den lærer, der er ”vært” har et indlæg, hvor der fortælles, vises, spilles, underholdes osv. Det kan f.eks. være noget, der falder naturligt i forhold til højtider, årstidernes skiften, mærkedage el.lign., men det kan også bare være noget, som den enkelte lærer virkelig har på hjerte og har lyst til at formidle videre til os alle.

Elever og forældre er selvfølgelig meget velkomne til, at komme og byde ind på en enkelt eller flere morgensamlinger. Undervisningen går i gang umiddelbart efter morgensang og er bygget op af moduler af  30 minutters varighed. Ofte lægges flere moduler i samme fag efter hinanden og her om morgenen ligger 2 moduler sammen, således at første frikvarter bliver fra kl. 9:15 til kl. 9:45.

Efter denne pause ligger der 3 moduler i forlængelse af hinanden, inden det så bliver middagspause fra kl. 11:15 til 11:45.

Efter middagspausen ligger igen 2 moduler og kl. 12:45 er alle elever fra bh. kl. til 3. klasse klar til at gå i Sfo’en eller tage hjem. For de ældre elever er der pause fra kl. 12:45 til kl. 13:00, inden de afslutter med de sidste 2 eller 3 moduler.

Med denne opdeling af skoledagen synes vi, at vi har fået skabt gode muligheder for både ro og fordybelse i såvel undervisning som frikvarterer.

Skolebod
På Den fri Hestehaveskole har vi en mælkebestillingsordning, så alle de elever, der ønsker det, kan få mælk hver dag.

Lejrskole
På Den fri Hestehaveskole er der tradition for, at hele skolen hvert andet år er på en stor fælles lejrskole. Det er en fantastisk mulighed, for os alle, for at komme til at opleve den meget vigtige følelse af, at vi alle er del af et stort fællesskab.

Skoleven – hvad er det?
For at gøre overgangen fra hjem eller børnehave til skole så tryg som mulig har vi tradition for, at hver ny elev i skolen får en af de store elever som skoleven.

Hver morgen i de første 2 – 3 uger henter de store elever deres små skolevenner i 0. kl. og følges sammen med dem til morgensang, hvor de fleste af dem også sidder sammen. Naturligvis er det meget forskelligt, hvor gode kontakter der skabes, men det er i hvert fald helt sikkert, at de små elever hurtigt finder ud af, at de store mere er nogen, de kan hente hjælp hos, end nogen som de skal gå og være bange for.

Efter nogle uger inviterer 0. kl. eleverne de store skolevenner til en slags afslutningsfest i 0. kl., men for rigtig mange fortsætter venskabet året igennem.

Traditioner: skolefest – fastelavn – julefest – sommerfest – skolerejser for 8. og 9. klasse.