Fagmål

Biologi

Børnehaveklassen

Dansk

Engelsk

Sundheds- og seksualundervisning

Forskerfag

Fortælletimer

Fysik-kemi

Geografi

Historie

Idræt

Læsevejledning

Matematik

NAFF-Kristendomskundskab

Natur-teknik

Samfundsfag

Sløjd

Tysk

Udeliv