Bestyrelsen

Skolekredsen er skolens bagland.
Det er fra skolekredsen og forældrekredsen
at bestyrelsen hvert år vælges.

BESTYRELSESMEDLEMMERNE

Jacob Gade
Jacob GadeBestyrelsesmedlem
Jeg bor i Sjelle med min kone Lærke og vores tre børn Filuka (2007), Ofelia ( 2012) og Elvira (2014). Jeg er uddannet ingeniør og til daglig arbejder jeg i en større IT virksomhed med at udvikle, sælge og implementere IT løsninger til hospitaler. Jeg kom i bestyrelsen i foråret 2019 og sidder i vedligeholdelsesudvalget. Jeg koordinerer desuden de 2 årlige arbejdsweekender sammen med vores pedel Jan. Jeg er i bestyrelsen, fordi jeg synes det er spændende at være med til at præge skolen så vi fortsat udvikler os og sikrer en god start for vores børn. mvh Jacob

Adresse: Voldbyvej 53 Sjelle Galten
Email: gadejacob@hotmail.com
Telefon: 41990786

Søren Ulrik VestergaardBestyrelsesmedlem
Niels Jakob Pasgaard
Niels Jakob PasgaardBestyrelsesmedlem
Jeg bor i Skovby med min kone Rikke og vores to børn, Marius fra 2013 og Camille fra 2017. Jeg er uddannet lærer og cand.pæd. i filosofi, og ansat som lektor på pædagoguddannelsen i Viborg. Gennem mit arbejde i bestyrelsen håber jeg at kunne bidrage til, at DFH bliver ved med at udvikle sig som fri skole og børnehave – og at DFH også i fremtiden vil være godt sted at være for både børn og voksne. Jeg er bestyrelsens repræsentant i det fælles forældreråd i Følfod og SFO’en.

Adresse: Niels Bohrs Allé 7, Skovby, 8464 Galten
Email: nj.pasgaard@gmail.com
Telefon: 87553717

Tove Østergaard Le
Tove Østergaard LeBestyrelsesmedlem, Kasserer
Jeg har været i bestyrelsen siden 2014 og har været kassér siden 2016. Udover det almindelige bestyrelsesarbejde bruger jeg tid i Udelivsudvalget, hvor vi søger midler til at forskønne vores dejlige udearealer, i Budgetudvalget og så er jeg bestyrelsens kontakt til det fælles forældreråd i Følfod og SFO’en. Jeg har Linus i 1. klasse og Sally der snart begynder i Følfod. Til daglig arbejder jeg på Århus Universitet, hvor jeg rådgiver forskere om fondsmidler.

Adresse: Nørregårdsvej 1 Sjelle, 8464 Galten
Email: tove_ostergaard@hotmail.com
Telefon: 21624921

Frederikke Dybdahl
Frederikke DybdahlFormand
Jeg har været i bestyrelsen siden 2018 og har været formand siden forår 2019. Det betyder blandt andet at jeg med jævne mellemrum mødes med Vibeke og drøfter henvendelser fra forældre, særlige opmærksomhedspunkter ift de fysiske rammer og hvad der ellers rør sig på skolen. Det er også her at vi planlægger indholdet på vores bestyrelsesmøder. Udover det bruger jeg tid på visionsudvalget, hvor vi drøfter visions- og værdiarbejdet og hvordan vi kan sætte vigtige emner på dagsordenen på skolen og i børnehaven. Og så har jeg sammen med Tove ansvaret for at formidle alle disse ting i nyhedsbrevet. Sammen med min kæreste Niels-Christian har jeg Nour i 3. klasse og Alba i 5. Klasse og så har vi Simone på 22, der går på STU i Vejle og Lukas på 20, der er igang med en elektrikeruddannelse. Jeg arbejder som selvstændig konsulent, ekstern censor og lektor på pædagoguddannelsen, VIA.

Adresse: Lyngballevej 7, Sjelle, 8464 Galten
Email: frederikke_dybdahl@hotmail.com
Telefon: 22447071

Ida Strand MonradBestyrelsesmedlem
René Olsen
René OlsenBestyrelsesmedlem
Jeg bor i Lading, sammen med min hustru Anne og vores 2 børn, Gorm (2012) samt Vigga (2015), i et økologisk bofællesskab med 16 andre familier, Udgården.
Jeg er uddannet skolelærer (2002) og arbejder indenfor specialområdet, hvor jeg underviser elever indenfor Autismespektret.
Jeg er kommet ind i bestyrelsen sensommeren 2020 (var suppleant) og er kommet med i udelivsudvalget, bus-udvalget samt er kontakt person til vores alle sammens, meget vigtige Støtteforening på skolen.
Jeg er trådt ind i bestyrelsen, da jeg synes det er en fantastisk mulighed for at være med til at gøre en forskel og ikke mindst give vores fantastiske personaler de bedste forudsætninger, så de kan lykkes med deres initiativer.

Adresse: Udgården 6, Lading, 8471 Sabro
Email: Rene_olsen91@hotmail.com
Telefon: 22344567