Bestyrelsen

Skolekredsen er skolens bagland.
Det er fra skolekredsen og forældrekredsen
at bestyrelsen hvert år vælges.

BESTYRELSESMEDLEMMERNE

Jacob Gade
Jacob GadeBestyrelsesmedlem
Jeg bor i Sjelle med min kone Lærke og vores tre børn Filuka (2007), Ofelia ( 2012) og Elvira (2014). Jeg er uddannet ingeniør og til daglig arbejder jeg i en større IT virksomhed med at udvikle, sælge og implementere IT løsninger til hospitaler. Jeg kom i bestyrelsen i foråret 2019 og sidder i vedligeholdelsesudvalget. Jeg koordinerer desuden de 2 årlige arbejdsweekender sammen med vores pedel Jan. Jeg er i bestyrelsen, fordi jeg synes det er spændende at være med til at præge skolen så vi fortsat udvikler os og sikrer en god start for vores børn. mvh Jacob

Adresse: Voldbyvej 53 Sjelle Galten
Email: gadejacob@hotmail.com
Telefon: 41990786

Lotte Nørregaard Andersen
Lotte Nørregaard AndersenBestyrelsesmedlem
Jeg bor sammen med Peter og vores 2 børn, Phillip (2003) og Sophia (2009). Det at sidde med i skolebestyrelsen ser jeg som en fornem opgave og en forpligtigelse til at forholde mig til hvorledes vores fantastiske friskole kan blive udfordret på alle områder. Jeg ser det som en mulighed for at være med til at optimere og styrke skolens fremtid. I forbindelse med bestyrelses arbejdet har jeg valgt at være med i markedsføringsudvalget samt budgetudvalget. Til daglig arbejder jeg i en større global virksomhed med fokus på undervisning af børn – undervisning som skaber aktive, nysgerrige og kreative elever.

Adresse: Nordmarksvej 1 sjelle
Email: lotte@sjelle.dk
Telefon: 29228554

Niels Jakob Pasgaard
Niels Jakob PasgaardBestyrelsesmedlem
Jeg bor i Skovby med min kone Rikke og vores to børn, Marius fra 2013 og Camille fra 2017. Jeg er uddannet lærer og cand.pæd. i filosofi, og ansat som lektor på pædagoguddannelsen i Viborg. Gennem mit arbejde i bestyrelsen håber jeg at kunne bidrage til, at DFH bliver ved med at udvikle sig som fri skole og børnehave – og at DFH også i fremtiden vil være godt sted at være for både børn og voksne. Jeg er bestyrelsens repræsentant i det fælles forældreråd i Følfod og SFO’en.

Adresse: Niels Bohrs Allé 7, Skovby, 8464 Galten
Email: nj.pasgaard@gmail.com
Telefon: 87553717

Tove Østergaard Le
Tove Østergaard LeBestyrelsesmedlem
Beskrivelse: Jeg har været i bestyrelsen siden 2014 og har været kassér siden 2016. Udover det almindelige bestyrelsesarbejde bruger jeg tid i Udelivsudvalget, hvor vi søger midler til at forskønne vores dejlige udearealer, i Budgetudvalget og så er jeg bestyrelsens kontakt til det fælles forældreråd i Følfod og SFO’en. Jeg har Linus i 1. klasse og Sally der snart begynder i Følfod. Til daglig arbejder jeg på Århus Universitet, hvor jeg rådgiver forskere om fondsmidler.

Adresse: Nørregårdsvej 1 Sjelle, 8464 Galten
Email: tove_ostergaard@hotmail.com
Telefon: 21624921

Frederikke Dybdahl
Frederikke DybdahlFormand
Jeg har været i bestyrelsen siden 2018 og har været formand siden forår 2019. Det betyder blandt andet at jeg med jævne mellemrum mødes med Vibeke og drøfter henvendelser fra forældre, særlige opmærksomhedspunkter ift de fysiske rammer og hvad der ellers rør sig på skolen. Det er også her at vi planlægger indholdet på vores bestyrelsesmøder. Udover det bruger jeg tid på visionsudvalget, hvor vi drøfter visions- og værdiarbejdet og hvordan vi kan sætte vigtige emner på dagsordenen på skolen og i børnehaven. Og så har jeg sammen med Tove ansvaret for at formidle alle disse ting i nyhedsbrevet. Sammen med min kæreste Niels-Christian har jeg Nour i 3. klasse og Alba i 5. Klasse og så har vi Simone på 22, der går på STU i Vejle og Lukas på 20, der er igang med en elektrikeruddannelse. Jeg arbejder som selvstændig konsulent, ekstern censor og lektor på pædagoguddannelsen, VIA.

Adresse: Lyngballevej 7, Sjelle, 8464 Galten
Email: frederikke_dybdahl@hotmail.com
Telefon: 22447071

Mikkel Holmen Andersen
Mikkel Holmen AndersenKasserer
Jeg har været i bestyrelsen siden 2018 og har været kassér siden 2019. Udover det almindelige bestyrelsesarbejde, hvor jeg gerne vil medvirke til videreudvikle den stærke faglighed, er jeg medlem af budgetudvalget og bestyrelseskontakt til forældrerådene. Jeg har Villum og Terkel i 4. og 7. klasse, samt Anine som nu er gået ud af skolen. I mit daglige virke arbejder jeg med innovationsledelse i en virksomhed som laver udstyr til forskningsgrupper inden for vand- og miljøovervågning verden over.

Adresse: Lyngballevej 7, Sjelle, 8464 Galten
Email: mikkelholmenandersen@gmail.com
Telefon: 29732000

Casper Bundgaard-Laursen
Casper Bundgaard-LaursenNæstformand
Mattis 6. kl.

Adresse: Ellens Høj 33, 8464 Galten
Email: casperpbl@gmail.com
Telefon: 23421737