Skolekreds

Skolekredsen er skolens bagland. Skolekredsen er den gruppe mennesker der kan vælges til skolens bestyrelse sammen med skoleforældrene. Man melder sig ind i skolekredsen ved optagelse i børnehave og skole. Man kan også søge om optagelse i skolekredsen, uden at være forælder, hvis man ønsker at bakke op om skolens arbejde. Ansøgningen behandles af skolens bestyrelse – send vedhæftede ansøgning eller en mail herom til skolens kontor: dfh@hestehaveskolen.dk

Ansøgningen findes her.