Optagelse og priser

Børnehaven

I Naturbørnehaven Følfod går der op til ca. 50 børn.

Prisen for Naturbørnehaven Følfod i 2020 er kr. 2.020,-/1.010,-

Betaling for børnehaven sker pr. barn. Vi læner os som hovedregel op ad de omkringliggende kommuners priser.

Beløbet efter / er hvis der ydes søskenderabat*. Juli måned er betalingsfri. Prisen reguleres som hovedregel en gang om året pr. 1.1.

Priserne stiger herefter pr. 1.1 med max. 3,5 % om året.

Næste prisstigning 1.1.2021

*Der gives 50% i søskenderabat, hvis der er yngre søskende, som har plads i børnehave, dagpleje eller andet dagtilbud, uanset om det er privat eller offentlig.

Ved evt. fripladstilskud til børnehaven skal man kontakte sin bopælskommune.

Der er mulighed for deltidsplads ifm. barsels- eller forældreorlov – kontakt evt. kontoret eller bopælskommunen herom. Prisen er kr. 1414,- pr. måned.

Optagelsesblanket