Optagelse og priser

SFO/klub

SFO
Prisen for SFO for 2020 er kr. 1915,-/1284,-

SFO-betaling sker pr. barn. Forældrebetalingen inkluderer morgenpasning, eftermiddagspasning samt heldagspasning på skolefridage.

Beløbet efter / er hvis der ydes søskenderabat*. Juli måned er betalingsfri. Forældrebetalingen stiger hvert år den 1.1. med max. 3,5%

Morgenåbning er inkluderet i prisen for de børn, som er tilmeldt SFO’en. Alle børn, der ikke er tilmeldt SFO’en, kan for kr. 350,- pr. mdr. benytte morgenåbningen. Der tilbydes morgenmad fra kl. 6.00 til kl. 7.30.

Klub
Klubben (4.-6. kl.) koster kr. 550,- og der ydes ikke søskenderabat.

*Der gives 33% i søskenderabat, hvis der er yngre søskende i fritidsordning, børnehave, dagpleje eller andet dagtilbud, uanset om det er privat eller offentlig.

Kontoret udsender i samarbejde med PBS (Pengeinstitutternes Betalingsservice) girokort til betaling af skolepenge/SFO og børnehave, hvorpå der står, hvordan man tilmelder sig PBS, således at betalingen sker automatisk.

Næste prisstigning 1.1.2020 – og foventes følgende priser:
SFO pr. barn 11 mdr. (juli betalingsfri): kr. 1915,-/1283,- pr. måned (sidstnævnte er pris, hvis der er yngre søskende i samme eller andet pasningstilbud)
Klub pr. barn 11 mdr. (juli betalingsfri og lukket): kr. 550,- pr. måned